Kontakt

KONTAKT
Rade Lečić +386 31 777 518
info@hunting-vrebac.com

Državno lovište VREBAC IX/23
Lovozakupnik: Diana lov d.o.o.
Vukšić 1/2, 53201 Lički Osik

GDJE SE NALAZIMO
Državno lovište VREBAC broj IX/23 svrstava se u lovište dinarskog područja, a nalazi se u cijelosti unutar teritorijalnih granica Ličko – senjske županije. Zemljopisni položaj je 15 km istočno od grada Gospića, prema mjestu Vrebac.