O nama

Lovište Vrebac

Državno lovište VREBAC broj IX/23 svrstava se u lovišta dinarskog područja, a nalazi se u cijelosti unutar teritorijalnih granica Ličko – senjske županije. Zemljopisni položaj je 15 km istočno od grada Gospića, prema mjestu Vrebac. Lovište je u izrazito brdovitom dijelu Like. Površina lovišta je 12.640 ha, od čega na šume otpada 7 930 ha, a ostatak je nizinski ravničarski dio. Šume obuhvaćaju 60 % površine ovog lovišta, dok ostalih 40 % čine pašnjaci i livade. Šume čine šumske zajednice hrasta kitnjaka i običnog graba u nižim dijelovima, šume brdske bukve, termofilne i mezofilne šikare. Predviđeno je prvenstveno za uzgoj divlje svinje (Sus scrofa L.) obične srne (Capreolus capreolus L.), običnog jelena, mrkog medvjeda (Ursus artctos L.), i običnog zeca (Lepus europaeus Pall.).

Teren ovog lovišta je izrazito brdovit, većim dijelom prekriven šumama. Sastavljen je od srednjih i većih masiva. Valovitost terena je izražena jer je nagib u prosjeku od 0 do 25 stupnjeva. U lovištu su česte kraške vrtače te karakteristične doline i dulibe. Nadmorska visina se kreće od 600 do 900 metara. Najviši vrh je kota na Markovu vrhu – 1000 metara nad morem. Geološki gledano, područje lovišta nalazi se na podlozi tvrdih i čistih jurskih vapnenaca, zatim vapnenaca i dolomita u izmjeni. Na jugozapadnom dijelu lovišta izvire rječica Jadova. Treba još spomenuti izvorište Kovačica koje tvori manje jezero površine 4 ha, iz kojeg izlazi rječica Kovačica. Klima je kontinentalna, a karakteriziraju ju hladne zime bogate oborinama i vruća sušna ljeta. Prosječna godišnja temperatura je 8,4 Celzijeva stupnja, a prosječna godišnja vrijednost oborina je 1393 mm. Dominantni vjetrovi područja lovišta su sjevernog i jugozapadnog smjera, bura i jugo.

Lovište Vrebac je osnovano 1998. godine i od tada njime gospodari g. Milan Zalović.

Komercijalni lov

Našim gostima – lovcima stavljamo na raspolaganje predivno lovište, bogato raznovrsnom srneće divljači, smješteno u srcu Like (područje Ličkog sredogorja, između planinskih masiva Velebita i Ličke Plješivice). Kao zaštitni znak našeg lovišta odabrali smo rimsku božicu Dijanu, koja štiti lov i lovce. Namjena lovišta je pretežno uzgoj srneće divljači, zaštita divljači te komercijalni lov.  Lovište je u razdoblju od 23 godine gospodarenja steklo puno vrhunskih trofeja te time steklo veliki renome koji je prepoznatljiv u lovačkim krugovima diljem svijeta.  Naš najveći uspeh je što nam se isti klijenti, koji su osvojili trofeje i primili usluge tijekom njihova boravka i lova, zadovoljno vraćaju iz godine u godinu u lovište.

U lovištu se nalazi sva potrebna infrastruktura koja obuhvaća 30 visokih udobnih čeka (18 zatvorenih i 12 otvorenih) te skladišta za hranu divljači i automatske hranilice.

U Lovištu gosti i klijenti za vrijeme lova i boravka imaju na raspolaganju i različita terenska vozila, od Toyote Hilux do Forda Ranger Raptora, a također imaju na raspolaganju i ATV te traktor.

Mogućnost organizacije jednodnevnih izleta na područje NP Paklenica, NP Sjeverni Velebit, NP Plitvička jezera i PP Velebit.

Lovačka kuća – smještaj

Smještaj je u srcu lovišta „Vrebac“, u kojem se nalazi luksuzna drvena lovačka kuća „GAJ“. Lovačka kuća obuhvaća 5 dvokrevetnih soba, dvije kupaonice i još jedan dodatni WC te veliki dnevni boravak sa satelitskom televizijom i Caffe barom za topla i ugodna lovačka druženja. U sklopu lovačke kuće postoji kamin roštilj i krušna peć za pripremu lovačkih i ribljih specijaliteta. Sam smještaj je na bazi punog pansiona, gdje Vam najbolje specijalitete priprema sam vlasnik lovišta, gospodin Milan Zalović.