O nas

Lovišče Vrebac

Hrvaško državno lovišče Vrebac številka IX/23 spada med lovišča dinarskega območja in se v celoti nahaja znotraj teritorialnih meja Liško-Senjske županije. Lovišče se nahaja 15 km vzhodno od mesta Gospić proti mestu Vrebac, v zelo hribovitem delu Like. Njegova površina znaša 12.640 ha, od tega predstavlja 7930 ha gozdov, ostalo pa nižinski svet. Gozdovi pokrivajo 60 % površine tega lovišča, preostalih 40 % pa zasedajo pašniki in travniki. V nižinah gozdove sestavljajo združbe hrasta vrste graden (Quercus petraea) in navadnega gabra, v goratih predelih pa gozdovi gorske bukve ter termofilni in mezofilni grmi. Lovišče je namenjeno predvsem vzreji divjih prašičev (Sus scrofa L.), srnjadi (Capreolus capreolus L.), jelenjadi, rjavega medveda (Ursus arctos L.) in navadnega zajca (Lepus europaeus Pall.).
Teren tega lovišča je izrazito hribovit in v glavnem prekrit z gozdovi. Sestavljen je iz srednjih in večjih masivov. Valovitost terena je izrazita, saj naklon znaša v povprečju od 0 do 25 stopinj. V lovišču so pogoste kraške vrtače, značilne doline in ponori. Nadmorska višina se giblje od 600 do 900 metrov. Najvišji vrh je Markov vrh – 1000 metrov nad morjem. Gledano z geološkega vidika se lovsko območje nahaja na podlagi iz trdih in čistih jurskih apnencev, ki jim izmenično sledijo sloji apnenca in dolomitov. Na jugozahodnem delu lovišča izvira reka Jadova. Omeniti moramo še izvir Kovačice, ki tvori majhno jezero s štirimi hektarji, iz katerega teče reka Kovačica. Podnebje je celinsko; zanj so značilne hladne zime z veliko padavin in suha, vroča poletja. Povprečna letna temperatura je 8,4 °C, povprečna letna količina padavin pa 1393 mm. Prevladujoči vetrovi na območju lovišča so severnih in jugozahodnih smeri, burja in jugo. Lovišče Vrebac je bilo ustanovljeno leta 1998 in od takrat ga upravlja gospod Milan Zalović.

Komercialni lov

Našim gostom – lovcem ponujamo čudovito lovišče, bogato z raznovrstno divjadjo, ki se nahaja v osrčju Like (liško visokogorje, gorski masiv Velebit in Plješivica). Zaščitni znak našega lovišča je rimska boginja Diana, ki ščiti lovstvo in lovce. Namen lovišča so predvsem vzreja in zaščita divjadi ter komercialni lov. V 23 letih upravljanja je lovišče pridobilo številne vrhunske trofeje in s tem velik ugled, ki je prepoznaven v lovskih krogih po vsem svetu. Naš največji uspeh je vsakoletna vrnitev zadovoljnih strank z osvojenimi trofejami, ki se vračajo tako zaradi lova kot tudi storitev, ki so jim na voljo med bivanjem. Lovišče ima vso potrebno infrastrukturo, ki vključuje 30 visokih udobnih prež (18 zaprtih in 12 odprtih), skladišča za hrano divjadi in avtomatske hranilnice.
Gostom so v času lova in bivanja v lovišču na voljo različna terenska vozila od Toyote Hilux do Ford Ranger Raptorja, pa tudi ATV in traktor. Organiziramo tudi enodnevne izlete na območje NP Paklenica, NP Severni Velebit, NP Plitviška jezera in NP Velebit.

Najem lovske koče – namestitev

Gostom omogočamo nastanitev v luksuzni leseni lovski koči za najem Gaj, ki se nahaja v osrčju lovišča Vrebac. V sklopu lovske koče je pet dvoposteljnih sob, dve kopalnici in dodatno stranišče, veliko dnevno sobo s satelitsko televizijo in kavarno za topla in prijetna lovska druženja. Lovska koča ima kamin, žar in krušno peč za pripravo lovskih in ribjih specialitet. Nastanitev je mogoča na osnovi polnega penziona, v sklopu katerega najboljše specialitete pripravi lastnik lovišča, gospod Milan Zalović.